Google rozšíril svoje rady Google Certified Trainers o expertov zo strednej Európy. Vôbec po prvýkrát vyberal spomedzi odborníkov zo Slovenska a Čiech špecialistov, ktorí by mali školiť, prednášať a byť ambasádormi pre dôležité Google produkty – predovšetkým Google Adwords, Google Analytics a Google Tag Manager.

Aktualizované 2017: Už piati Google tréneri z radov ui42 vzdelávajú Slovensko

Na túto exkluzívnu pozíciu si Google vyberá z externistov v prvom rade pre získanie tých najlepších školiteľov a lektorov z celého sveta. Každý prednášajúci má špecifický profil, zameriava sa na určité produkty Google. Po dvojdňovom tréningu v Bratislave je slovenský online biznis obohatený o dvoch nových Google Certified Trainers z ui42 – Petra Jakuša a Pavla Adamčáka.

Google Certified Trainers je celosvetový program, ktorý ma za cieľ edukovať trh, agentúry, študentov i firmy o prínosoch online marketigu a dátovej analytiky pre biznis. Vychádzajúc z idey Silicon Valley, spoločnosť Google vníma Slovensko ako nádejnú internetovú veľmoc a verí, že má potenciál stať sa nadpriemernou internetovou ekonomikou. Silicon Valley je klaster, kde je na jednom mieste koncentrované množstvo talentu, firiem a aktivít v digitálnom biznise. Podobne je na relatívne malej ploche Slovenska viacero univerzít, úspešných digitálnych firiem. Vízia Googlu zvýšiť podiel internetovej ekonomiky minimálne na úroveň podielu automobilového priemyslu na HDP sa stáva čoraz viac realitou. Slovensko už teraz konkuruje v podieli online ekonomiky na HDP takým krajinám ako sú Nemecko, Veľká Británia či Francúzsko.

Hlavným nástrojom, ktorý Google využíva pre dosiahnutie tohto cieľa, je vzdelávanie a edukácia. Prostredníctvom špičkových školiteľov, ktorých získava po celom svete, chce dosiahnuť rozvoj firiem a export do zahraničia. Veľkou pridanou hodnotou online sféry je finančná nenáročnosť. Google si taktiež uvedomuje, že môže cez podporu startupov, ale aj existujúcich firiem skutočne zvýšiiť podiel na trhu.

Od Google Certified Trainers sa očakáva predovšetkým, aby nebol len produktovo znalý, ale aby bol o svojom produkte presvedčený, vedel sa nadchnúť a prispôsobiť cieľovej skupine so záverom predať nový produkt či službu klientovi, ktorý o nej nikdy predtým nepočul. Extrémny dôraz sa kladie na prezentačné schopnosti a angličtinu.

Pre agentúru je veľkým prínosom mať takéhoto trénera vo svojom tíme. Držiteľ Google Certified Trainera získa príležitosť vystupovať na konferenciách organizovaných Google a dostáva prednostné informácie o pripravovaných nezverejnených funkciách v marketingových nástrojoch Google. Lektor môže naďalej využívať vlastnú alebo agentúrnu značku, pod ktorou vystupuje.

Vďaka tomu, môže byť agentúra viac na očiach verejnosti, nadväzovať kontakty na uzavretých stretnutiach pre partnerov Google a získať tak cenné zahraničné skúsenosti, ktoré môže sprostredkovať klientom ui42 a byť na trhu o krok vpred. Navyše dvaja noví tréneri, ktorí sú čerstvými Google Certified Trainers môžu školiť aj interných lektorov a kolegov v ui42 a posúvať tak svoje know-how ďalej.

Podobné blogy