Všetci vieme, že pandémia COVID-19 spôsobuje narušenie svetového obchodu ekonomík. Presadzovanie sociálneho odlúčenia, obmedzení pohybu a všetky ďalšie opatrenia tiež viedli k neočakávanému nárastu využívania internetu a signifikantným zmenám v e-commerce. Táto nová situácia prinútila maloobchodníkov zatlačiť na transformáciu do “digitálneho sveta”, aby uspokojili vysoký dopyt.

Aj keď úplný vplyv dopadu vírusu budeme poznať až budúci rok, aktuálne dáta odhaľujú dôležité biznis dáta, ktoré môžu viesť k dobrým rozhodnutiam pre váš obchod. 

B2C e-commerce odhady

V Európe sa predpokladá, že B2C e-commerce v roku 2020 vzrastie o 12,72% a dosiahne 717 miliárd EUR *, ale skutočný stav a vysoký nárast v online nakupovaní môže nadobudnúť iný rozmer. Zdroj.

Prečo by ste mali zvážiť e-commerce export?

Čo plánujete urobiť viac, aby ste prekonali tieto výzvy? “Pokukávate” sa po exporte vášho e-shopu? 

Exportovať s e-shopom nebolo nikdy jednoduchšie ako v súčasnosti: európske právne predpisy podporujú rozvoj jednotného trhu.

Zosumarizujme hlavné výhody e-commerce exportu: 

 1. Už žiadne obmedzenia či barličky. Váš internetový obchod uspokojí aktuálny online trend na trhu a ľahko nadviaže na zahraničné biznis operácie.
 2. Údaje ukazujú, že spoločnosti, ktoré exportujú, sú výnosnejšie. Váš domáci trh má obmedzený potenciál a predstavuje menej ako 3% svetovej populácie. A čo zvyšok, 97% sveta?
 3. Získate nové obchodné zručnosti, ktoré vám pomôžu ľahko sa prispôsobiť rýchlym zmenám, ku ktorým v súčasnosti dochádza.
 4. Export prinesie vašej firme väčšiu hodnotu

Výber trhu s najvyšším potenciálom môže byť ťažkým “orieškom”. A to hlavne preto, že si vyžaduje spoľahlivé a oficiálne dáta. 

Za najdôležitejšie faktory, ktoré by ste mali pri vašom rozhodovaní o ďalšej krajine určite brať do úvahy sú: 

 • Dopyt. Existuje dopyt po vašom produkte alebo službe? Medziročne rastie alebo klesá?
 • Trendy
 • Konkurencia. Je tento trh konkurenčný? Biddujú* vaši konkurenti vysoké sumy? *(bidding – aukčný systém pre určovanie poradia zobrazovania reklamy)
 • Zákazníci. Čo viete o svojich potenciálnych spotrebiteľoch: demografia, jazyky, predajné kanály, HDP?

Export s partnerom profesionálom a výnimočným Google nástrojom 

Všetky vaše otázky zodpovieme s nástrojom Google Market Explorer. GM Explorer je mocným nástrojom, ktorý je súčasťou partnerského programu Google’s International Growth.

A práve ui42 Digital sa stal, ako jediný, marketingový partner na Slovensku, Google Partnerom pre Export. ui42 Digital je teda jedinou marketingovou spoločnosťou na Slovensku, ktorá má k nástroju Google Market Explorer (GME) prístup. Prostredníctvom služby GME posúvame exportné plány na ďalšiu úroveň. Ako partner spoločnosti Google pomôžeme vašej firme naplánovať medzinárodnú expanziu na základe skutočných a hlbších dát.


Čo je Google Market Explorer? A ako s ním pracujeme? 

 1. Začneme výberom správnej kategórie produktov alebo služieb, ktoré poskytujete.
 2. Aký máte cieľ? Vzhľadom na rozhodnutie o vstupe na nový trh by vás mohlo zaujímať ako prvé učenie cieľa: “Drive action” (to znamená, že chcete čo najrýchlejšie rozhýbať predaj)

Výberom správnych metrík v súlade s vašimi cieľmi bude analýza zmysluplná a vaše podnikanie sa dostane na ďalšiu úroveň. Metrík existuje niekoľko a výber relevantných pre vašu firmu nám pomôže poskytnúť najlepší prehľad. Viď niektoré z nich:

 1. Demografické údaje vám pomôžu pochopiť rozdelenie populácie podľa veku (v absolútnom počte a percentuálnom vyjadrení), rast populácie a online populáciu
 2. Ekonomika poskytne komplexné zloženie: HDP, HDP na obyvateľa, HDP založeného na hodnotení parity kúpnej sily (PPP) HDP krajiny, rastu HDP, pracovnej sily, miery nezamestnanosti, dovozu, vývozu, celkového skóre indexu výkonnosti logistiky
 3. Penetrácia internetu
 4. Mobil: využitie systémov iOS a Android
 5. Google dosah (Google Reach): Dosah v Google vyhľadávaní (Google Search Reach), Jedinečné dopyty vo vyhľadávaní Google (Google Search Unique Queries), Google Reach, GDN Reach (Dosah v obsahovej sieti), Jedineční užívatelia v Obsahovej sieti Google (Unique Users GDN), Youtube Reach (Youtube dosah) Youtube Unique Users (Youtube unikátni užívatelia).
  • Bohužiaľ všetky tieto metriky sú k dispozícii pre obmedzený počet krajín, ako sú Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Hongkong, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Taliansko, Malajzia, Mexiko, Holandsko, Nórsko, Peru, Filipíny, Portugalsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Vietnam.
 6. Metriky špecifické pre jednotlivé odvetvia:
  • Záujem o kategóriu (Category Interest) – na základe údajov z Google vyhľadávania poskytuje indexované údaje záujmu používateľov pre vašu kategóriu produktov a služieb 
  • Nárast záujmu o kategóriu (Category Interest Growth) – Google medziročný nárast záujmu o kategóriu produktov a služieb 
  • Záujem o kategóriu na obyvateľa (Category Interest Per Capita) – založený na údajoch Google a bude korelovať “záujem o kategóriu” s “počtom obyvateľov krajiny”
  • Cena za kategóriu (Category Cost) – na základe údajov Google. Táto metrika bude dôležitou metrikou v našej analýze. Pomôže vám zistiť, ktorá krajina je z hľadiska CPC drahá a aký veľký budget si asi pripraviť
  • Pokrytie Google výrazov (Google Query Coverage) – tiež založené na údajoch Google, odhalí, koľko vyhľadávacích výrazov je aktívne inzerovaných v danej kategórii

Po výbere relevantných metrík musíme vybrať krajiny, ktoré sa majú analyzovať. Vždy budeme do analýzy zahrňovať aj domáci trh, aby sme mali referenčnú hodnotu. Na základe vášho záujmu a relevantnosti bude každá metrika “zvážená” a priradí sa k nej hodnota stĺpca “weight”.  

Zoberme si skutočný príklad a ukážeme vám, ako to vyzerá v skutočnosti!

E-commerce hráč z Veľkej Británie chce vyvážať do jednej z týchto krajín: Španielsko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko alebo Rumunsko.

Výsledky sa môžu zobraziť ako hodnoty (values) alebo body (points):


Teraz interpretujme údaje zmysluplným spôsobom pomocou korelačných tabuliek.

Ak má klient záujem o export do krajiny s nízkou konkurenciou, potom sa pozrieme na koreláciu medzi Google Query Coverage and Category Cost a dimenziou našich výsledkov na základe Category Interest (veľkosť bubliny).

To znamená, že náš klient by sa mal zamerať na Španielsko, Taliansko, Rumunsko a Maďarsko.

Ak chce klient rýchlo rásť, musíme sa pozrieť na trhy s vysokým dopytom, analyzujeme koreláciu medzi Category Interest per Capita and Category Interest Growth, dimenzovaným podľa Category Interest.

V tejto situácii by mal klient upriamiť jeho pozornosť na Španielsko a Taliansko. Ako i upriamiť pozornosť na tento jeden náhľad: korelácia medzi  Category Interest Growth a Category Cost. Alebo, ako drahý je tento trh v korelácii s vývojom trhu:

Rozvíjajúce sa trhy sú Španielsko a Taliansko. O obe krajiny by sa mal náš klient zaujímať. Najrozvinutejším trhom je Spojené kráľovstvo, náš domáci trh. Tiež však vieme, že patrí medzi drahé trhy. Záujem (Interest) vzrástol v Rumunsku, Poľsku a Maďarsku, avšak metrika Interest Growth je vyššia v Španielsku a Taliansku.

Hĺbkový náhľad odhalí všetky trendy vašich metrík a pochopí, ako sa všetko vyvíjalo v čase:

Fialové čiary sú trendmi na rok 2020 a môžeme vidieť veľmi jasný vplyv pandémie a vývoj vecí v tomto časovom období.

Aby bola analýza úplná, pôjdeme ďalej a zhromaždíme dáta z vášho Google Analytics, Market Finder, Trendov Google, Customer Barometer, SimilarWeb, Statista atď.

Zaujíma vás táto téma?

Pozrite si video, kde na tému Google Market Explorer diskutujú naši kolegovia (Pavol Adamčák, CEO ui42 Digital a Samuel Ondrišák PPC & Technology Leader). 

Analýza zahraničných trhov vhodných pre export pomocou nástroja Google Market Explorer

🚀 Rastúci e-shop by sa nemal báť expandovať do zahraničia. 📈 Ako funguje analýza zahraničných trhov cez nový nástroj Google Market Explorer? 👀 Pozrite sa naň exkluzívne s nami v našom pilotnom video podcaste. DIskutovať budú náš CEO - Pavol Adamčák a PPC & Technology Leader – Samuel Ondrišák.Ak sa vám podobný content páči, budeme radi, ak nám pomôžete rozhodnúť o jeho názve. Podcasty by mali byť o zákutiach digitálneho marketingu s odborníkmi z našej firmy, ako aj mimo nej. Vyberte jeden z nasledujúcich názvov a dajte nám vedieť váš názor v komentári 👇 - Zo zákulisia -Za hranice digitalu- Digital inSights (in sights/insights)- Digitalogue- Pod povrch - K jadru veci - Priamočiaro - Digital do hĺbky - Digital bez obalu Máte lepší názov? Viete kam s ním 👇

Uverejnil používateľ Digital Utorok 25. augusta 2020

Sme biznis partnermi a pomáhame klientom vytvoriť úspešný exportný príbeh! Náš tím medzinárodných odborníkov je tu, aby vám pomohol a podelil sa o svoje znalosti s vami.

SPOJTE SA S NAMI KVÔLI KONZULTÁCII

Alina Tutulan je šéfkou nášho exportného tímu pre CEE. Riadi export našich klientov do regiónu strednej a východnej Európy (Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Taliansko, Grécko). Alina pochádza z Rumunska, momentálne žije vo Viedni a pracuje v Bratislave. Alina sa zaujíma o nové trendy a technológie, a preto dokonale dopĺňa náš silný PPC tím.

Ďakujeme našej Digital marketing redakcii, vďaka ktorej mohol vzniknúť tento článok

 • Námet: Alina Tutulan
 • Napísala: Alina Tutulan
 • Spätná väzba: Samuel Ondrišák
 • Publikovala: Petra Dudášová

Podobné blogy