V druhom týždni vysielania dostal slovo Miguel Cunha, ktorý sa venoval najmä remarketingovým praktikám a poukázal na to, ako ľahko a účinne sa dajú využiť vaši súčasní zákazníci k získaniu nových.

Google Audiences sú založené na algoritmoch, ktoré berú do úvahy všetky dostupné informácie z užívateľských účtov a zabezpečujú, že vy investujete správnou cestou. Je dôležité mať dôveru v Audience solutions, vytvoriť si vlastnú stratégiu a najmä nájsť si svoje publikum. To sa dá dosiahnuť zozbieraním jednotlivých Audience Signals a následne rozdelením publika do skupín.

Čo sú Audience Signals?

Sú to všetky digitálne informácie, ktoré za sebou zanechajú užívatelia, a ktoré vie následne Google využiť na identifikáciu zákazníkov. Dajú sa získavať zo špecifických zdrojov a z obrovského množstva dát, ktorými Google oplýva. Vďaka nim vieme zistiť kto sú ľudia z nášho publika, ich polohu, vek, čo presne hľadajú, o čo sa zaujímajú a účinne na nich zamerať vhodnú reklamu.

Na základe týchto Google dát vieme zistiť:

  1. Opakované modely správania užívateľov

Jedná sa o opakujúce sa správanie a zvyky užívateľov. Dobrým príkladom je veľký fanúšik športu, ktorý nielen neustále pozerá online vysielania zápasov, ale aj o nich chatuje, mailuje, veľa číta, rozoberá štatistiky tímu, cez sociálne siete si viac krát pozrie tie najlepšie zábery z poslednej hry alebo interview s obľúbeným hráčom.

  1. Očividné rozdiely medzi záľubami a zámermi užívateľov

Je potrebné rozoznať, kedy je užívateľ ozajstným potencionálnym zákazníkom so zámerom niečo kúpiť, a kedy je len vášnivým nadšencom, ktorý si na internete vyhľadáva veci čo sa mu páčia. Tu vstupujú do hry práve údaje o počte klikov na reklamu s podobným obsahom, research užívateľa o hľadanom produkte alebo či má silnú históriu konverzií na podobných stránkach.

  1. Personalizovaný algoritmus

Súvisí s kvalitnejším rozdelením publika do skupín na základe všetkých dostupných informácií. Nevystačíme si teda len s tým, že dve ženy približne rovnakého veku denne trávia pri fashion stránkach rovnaké množstvo času, a teda by sa mohlo zdať, že ich môžme zaradiť do tej istej skupiny. Potrebujeme údaj o tom, koľko času celkovo trávia denne na internete, a tu sa nám hneď ukáže rozdiel, na základe ktorého môžme možné zákazníčky vhodnejšie zaradiť.

/iStock-490609193.jpg alt=“Zdroj: iStock“ caption=“false“ width=“420″ height=“335″ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Zdroj: iStock

Google Audiences sú aktualizované každou jednou takouto informáciou a berú do úvahy každý nový dojem či impresiu zákazníkov, takže sa nemôže stať, že vám ujde vhodná príležitosť na konverziu. Zároveň nebudete plytvať svojím rozpočtom, pretože sú zadarmo. Platí sa len za médiá, čo znamená že tu nie sú žiadne finančné obmedzenia a každý marketer si nastavuje sám, koľko je ochotný minúť zo svojho budgetu. Google AdWords dokonca ponúka možnosť Audience Insights Reports, kde sú zhromaždené detaily ako demografické údaje, záujmy, poloha a použité zariadenia užívateľov zahrnutých vo vašom remarketingovom liste. Dovoľuje dohliadať na ľudí, ktorí si už od vás niečo kúpili a pomáha lepšie pochopiť vaše publikum. Takto viete vytvoriť kampaň so zameraním na vašich najcennejších zákazníkov.

Keď máme správne definované a zistené Audience Signals užívateľov, môžme začať hľadať vhodné remarketingové stratégie.

A je remarketing naozaj taký dôležiťý?

Čísla hovoria jasne:

  • 96% užívateľov, ktorí navštívia webstránku odíde bez toho, aby aj nakúpili
  • 70% užívateľov opustí svoj nákupný košík bez toho, aby svoj nákup aj dokončili
  • 49% užívateľov navštívi 2-3 webstránky predtým ako sa vôbec rozhodne nakúpiť

Je teda dôležité znovu sa spojiť s týmito potencionálnymi zákazníkmi. Ak sa podarí docieliť ich návrat, budú rásť aj konverzie. Ku dobrému remarketingu je potrebné rozdeliť si remarketingové publikum, výhodné je nezadávať žiadne obmedzenia, nechať zameranie na všetky regióny a jazyky, automatizovať frekvenciu reklám (najlepším riešením je machine learning) a expandovať tým, že rozšírite remarketingovú kampaň aj na nových užívateľov.

Odporúča sa využiť možnosti Analytics, vytvoriť si list v Analytics účte a prepojiť ho na váš účet AdWords. Pre tých, ktorí hľadajú inovatívne nápady k remarketingu je možné vyťažiť informácie z Google Analytics Solutions Gallery a použiť ich na vytvorenie remarketingového listu, kde rozdelíte užívateľov na základe typu používaného zariadenia, úrovne viazanosti k vašej stránke, či konverzií. GA Smart lists sú automaticky riadené, pričom Google Analytics aplikuje na vaše dáta z konverzií machine learning, aby určil, ktorí používatelia budú aj pravdepodobnými zákazníkmi pri najbližšej návšteve stránky. Tiež dynamicky riadi remarketingové publikum, je denne updatovaný a užívatelia sú automaticky pridávaní či odoberaní na základe tohto modela.

/iStock-503554754.jpg alt=““ caption=“false“ width=“483″ height=“322″ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Zdroj: iStock

A ako prepojiť remarketing so získavaním nových zákazníkov?

Poslednou spomenutou časťou sedenia boli Similar Audiences, ktoré umožňujú získavanie nových užívateľov na základe už vašich vytvorených remarketingových listov. Zistite všetko o svojich súčasných klientoch, prezrite si ich aktivitu, ich záujmy či zámery a použite tieto informácie k nájdeniu nových potencionálnych zákazníkov, ktorí majú podobné záujmy ako ľudia, o ktorých viete, že už vašu stránku navštívili. Ide o to zamerať sa na publikum, ktoré je v priemere aspoň 5x väčšie ako váš remarketingový zoznam. Používanie similar audiences v spojení s remarketingom obyčajne vedie k nárastu konverzii o 41%.Je to jednoduchá a rýchla cesta, ako nájsť vopred kvalifikovaných užívateľov, a teda potencionálnych zákazníkov.

Podobné blogy