Tretie pokračovanie Audience Product Experts sa venovalo tým najlepším radám a praktikám z oblasti dynamického remarketingu. Podstatná časť prednášky bola zameraná na RLSA – remarketing list for search ads a DFSA – demographics for search ads, ktoré viac vysvetlila Catherine Sedilliere – hosťujúci speaker tejto session.

Prečo je dynamický remarketing taký dôležitý?

Práve kvôli celému kontextu online nákupného sveta! Pretože priemerný čas, ktorý užívateľ trávi online sa aktuálne vyšplhal až na 5 hodín denne. Bežne vystrieda tri rôzne zariadenia a to v priebehu jedného dňa. Tipnite si koľko existuje webstránok či aplikácií k dnešnému dňu. V tejto dobe je dostupných až 2 milióny webov, 650 tisíc appiek a v nich priemerne až 23 tisíc produktov vo feede. To je len pár čísel, ktoré nás utvrdzujú v akom online svete žijeme, a že je naozaj ťažké, správne personalizovať na tak obrovskej škále možností. Tu nastupuje dynamický remarketing, ktorý túto úlohu zjednodušuje. Uľahčuje nielen personalizáciu reklamy ale aj zacieľuje na užívateľov, ktorých vaše ads aj reálne zaujímajú. Google aj v tomto programe sharuje mnoho dát, ktoré sa dajú použiť ako Dynamic Remarketing selling points.

A ako dynamický remarketing funguje?

Tu je zjednodušený popis v troch krokoch:

 1. Užívateľ navštívi produktový zoznam na vašej stránke a prezerá si konkrétny produkt.
 2. AdWords a Analytics otaguje register produktov, ktoré zákazník videl. K tomu je však potrebný:custom tag, custom feed.
 3. Remarketingová dynamická reklama zobrazí najviac relevantný produkt pre daného užívateľa na Google Display sieti.

Google odporúča využívať Dynamic Responsive Ads, vďaka čomu ľahko vytvoríte krásne reklamy, ktoré automaticky sadnú na každú obrazovku. Jediné čo budete potrebovať je logo, obrázok v pomere 4:1 a dva riadky reklamného textu. DRA zabezpečuje 100% zameranie cez GDN.

/dyn_ads.png alt=““ caption=“false“ width=“496″ height=“373″ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

A ako nastaviť vaše dynamické remarketingové kampane, tak aby dávali zmysel?

 • odporúčame zamerať na všetky jazyky
 • zacieliť všetky polohy
 • optimalizovať ich na mobil, pretože až okolo 50% traffic prichádza práve z mobilu
 • automatizovať časové obmedzenia – frequency cap
 • optimalizovať prúdenie reklám pre konverzie

RLSA: remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní

Začiatok je v správnom kľúčovom slove, ktoré zabezpečí, že práve vaša stránka sa zobrazí vo vyhľadávaní zákazníkovi, ktorý dané keyword zadal. To je však stále len prvý krok. Ak sa na vašu stránku aj preklikne – je až 96% pravdepodobnosť, že ju opustí bez akéhokoľvek nákupu. To ale znamená, že z nového užívateľa sa stal človek, ktorý už vašu stránku pozná, a teda má až 2x väčšiu šancu na konverziu pri najbližšej návšteve. Ale ako dosiahnuť, že sa na ňu aj naozaj vráti? Jednoducho je potrebné bidovať viac! Základné pravidlo je použiť v týchto prípadoch až +100% zvýšenie bid adjustment. A ak chcete byť špecifickejší, bidujte viac na tých, ktorí sú bližšie ku konverzii.

Tip: Odporúča sa vždy každý bid adjustment pozorne sledovať a po získaní nových dát upraviť podľa daných hodnôt.

Čo je must have pri RLSA?

 • zacielenie na všetkých návštevníkov stránky
 • aplikovanie RLSA na všetky kampane a ad groupy
 • zvýšenie bidovania pre TOP pozície

Medzi pokročilejšie a užitočné rady patrí tiež:

 • rozdelenie zoznamov na základe konverzných kanálov a času
 • pridanie nových kľúčových slov kvôli rozšíreniu zameriavania

Pridať RLSA list do všetkých Search kampaní je veľmi jednoduché a zvládnete to spraviť do 2 minút. Ak však patríte medzi tých, ktorí už publikum využívajú a chcú migrovať z adgroup do kampaňového levelu, pozor, pretože nemôžu existovať naraz! Ad group level targeting musí byť odstránený. Treba ho skopírovať a implementovať publikum do campaign level.

/1_jpg.jpg alt=““ caption=“false“ width=“752″ height=“457″ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

 /2.jpg alt=““ caption=“false“ width=“745″ height=“369″ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />    

 List best practices:

 • maximálne trvanie listu pre RLSA je 540 dní
 • vyžaduje sa minimum 1000 cookies
 • max. 5 listov – čím jednoduchšie, tým lepšie

Tip: Stále neveríte RLSA a jeho vplyvu na konverziu? Pridajte RLSA zoznamy s +0% bidom a sledujte, aké hodnoty vám toto publikum vykazuje. Z nameraných výsledkov môže vzniknúť situácia, že sa oplatí pridať aj +100% bid kvôli lepšej pozícii pre rozhodnutých zákazníkov a nestratiť tak konverzie.

DFSA: demografické zacielenie pre reklamy vo vyhľadávaní

Jedná sa o demografické cielenie dostupné pre Search podľa vekového zaradenia a pohlavia. Je možné nastaviť bidovanie na konkrétne vekové kategórie a určité pohlavie. Výhodou je, že nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia ani kódovanie, pretože Demographics Audience Tab už viete nájsť priamo v Search Campaign Audience Tab. Tu sa dá krásne pozrieť reporting a vizuálne zhrnutie toho, ktoré pohlavie či veková kategória konvertuje najviac a podľa toho na danú skupinu aj viac bidovať. Najlepšou stratégiou je prepojiť a kombinovať toto cielenie s RLSA. Pri adgroupách s tisíckami impresií je vhodné sledovať zmenu textu pre mužov a ženy a jeho vplyvu na výsledné CTR – ženy totiž uvažujú emóciami a muži ráciom.

Záverom treba ešte raz vyzdvihnúť, že aj Audience Solutions môžu byť využité k optimalizácii vašich search kampaní. Odporúčame zálohovať niekde do podvedomia fakt, že konverzia je síce cieľový bod nákupného cyklu, avšak vytvorenie povedomia o značke počas rozhodovacieho cyklu zákazníka je rovnako významným faktorom.

Predchádzajúcu lekciu si môžte prečítať tu.

Podobné blogy