Vízia ľudí na pozadí toolu Roivenue je kontinuálne zlepšovanie online marketingu na základe ROI. Jeho fungovanie je založené na 4 základných zmenách, ktoré treba zaviesť, aby ste dosiahli rast e-commerce biznisu. Poďme sa ne spoločne pozrieť:

1. Google Analytics nestačí!

Roivenue je schopné sťahovať dáta zo všetkých platforiem a zhrnúť ich dokopy, a tak uľahčiť rozhodovanie kam alokovať budget. Podstatná je pravidelná konsolidácia všetkých dôležitých dát pre rozhodovanie. Pri snahe dať dokopy náklady s výnosmi, musíte bežne spojiť dáta z viacerých zdrojov: AdWords, Analytics, Facebook. Je to zdĺhavý proces a dáva priestor možnému pochybeniu. Ak by sa vám aj podarilo spárovať všetko správne, vždy sa zabudne započítať zásluha posledného kliku pred konverziou. Čo je teda najväčšou výhodou prvého bodu pre rast biznisu? Jednoznačne šetrenie času a prehľadnosť. Stačí len pár klikov a zrazu máte k dispozícií výsledky zo všetkých kampaní, systémov, či krajín, ktoré viete preskúmať – a to až do úplných detailov.

2. Optimálna miera investícii sa dá zistiť

Objem investícii má významný vplyv na realizovaný profit. Kľúčová je však optimalizácia použitých investícií v marketingu. Jedná sa najmä o často podinvestované a práve naopak preinvestované kanály. Každý kanál má totiž svoj investičný limit. Po prekročení tohto limitu prestáva byť kanál ziskový, prípadne začína vytvárať stratu. Mnoho kanálov však môže naopak priniesť výrazne vyšší výkon, pokiaľ by dostali väčšiu podporu. Ak si aj vy lámete hlavu, nad tým, ktorú časť svojho budgetu investujete zle – tento systém si to vie všetko sám prepočítať, nasimulovať a vy dostanete komplexný výstup, konkrétne grafické krivky. Takéto zistenie vám dáva možnosť vziať peniaze z už presýtených kanálov a preinvestovať ich do tých perspektívnejších. Modul prepočítava údaje aj na základe historických dát. Pozor však na sezónny biznis, kde nie je vhodné využívať celoročné dáta, ale použiť len náhľad z aktuálneho obdobia, napríklad posledných 12 dní. Ak máte investície lineárne, musíte byť ochotní robiť experimenty, aby ste vedeli svoju stratégiu posunúť ďalej.

3. Vyhodnocovanie objednávok aj na základe CLV zákazníkov

Roivenue dovoľuje trekovať dva základné parametre: výnosnosť a cieľové publikum. Aplikácia obsahuje program na segmentáciu zákazníkov, ktorých delí až do nasledujúcich skupín:

  1. tí čo nakúpili len 1x
  2. tí čo nakúpili 2-3x
  3. podľa celkového objemu spendu zákazníka, vďaka ktorému vieme zistiť jeho lojálnosť:                              shorters, shopping plus, premium

Tu sa samozrejme dajú nastaviť vlastné hranice a prispôsobiť ich podľa segmentu, v ktorom vaša firma pôsobí, taktiež podľa vašich obratov a počtu zákazníkov. Na základe vyššie spomínaného delenia dokáže Roivenue vytvoriť vhodnú reklamu zameranú na každé cieľové publikum zvlášť!

4. Atribučné modely pre odvážnych

Odmeňujte spravodlivo všetkých “účastníkov” nákupného procesu. Last click nie je jediný, ktorý je potrebný vyhodnocovať vo výsledkoch vašich kampaní. Treba brať ohľad aj na všetky ostatné atribúcie, ktoré prebehli kým nastala samotná konverzia. Roivenue vezme konkrétne dáta, preženie ich modulom a tak spočíta prínos a zásluhu všetkých kanálov. Takto získate presnejší obraz o tom, na čo sa zamerať, pretože váš atribučný model vám vie ukázať ako postupovať. Keďže sa platforma neustále vylepšuje, v blízkej budúcnosti už bude možné započítať napríklad aj brandový vplyv banerov a jeho podiel na tom, že zákazník nakoniec skonvertuje.

Zhrňme si teda, prečo by ste mali aj vy začať uvažovať o zapojení Roivenue do vašich kampaní.

  1. Ušetríte až 30% investícií
  2. Dosiahnete 10-40% ROI nárast (dlhodobý)
  3. Výrazne zjednodušíte vyhodnocovanie a reporting

Roivenue trend zavádzame momentálne aj my v ui42 na vybraných klientoch. Ak aj vás táto platforma zaujala a chcete zvýšiť svoj obrat v priebehu niekoľkých týždňov, neváhajte a kontaktujte nás na sales@ui42.com.

Podobné blogy