Každé podnikanie čelí rôznym výzvam, ktoré je potrebné prekonať. Rovnako to platí aj v marketingu. Na začiatku novej spolupráce je vždy množstvo otázok, ktoré chcú mať klienti zodpovedané. V tomto článku sa zameriavame na odpovede a naše riešenia, ktoré náš senior konzultant Vladimír Nociar nazbieral v priebehu rokov s klientmi.

Za tie roky spolupráce sme prišli na to, čo klientov trápi, či už v oblasti financií, komunikácie, správneho nastavenia KPI, alebo cien za služby. Niekedy sa boja vysloviť svoje obavy nahlas, resp. nevedia, čo ich trápi, alebo odďaľuje od rozhodnutia pracovať s nami. Tento článok je zameraný na odpovede na otázky, ktoré riešia naši potenciálni klienti v hlave a chcú ich mať zodpovedané ešte pred podpisom zmluvy.

Správne nastavenie marží

Naši klienti očakávajú zisk. Pre nás je však najdôležitejšie najprv pochopiť marže klientov a následne podľa nich vytvoriť biznis a rozvojový plán.

Nie je nič horšie, ako stres súvisiaci s tým, či na konci mesiaca podnikanie klienta zabezpečí dostatok peňazí na účte (cash flow) na splatenie nákladov. Preto je už od začiatku potrebné, aby každý klient detailne poznal svoju finančnú situáciu. Nám vôbec nevadí, ak ju nepozná, my sami mu vieme spraviť finančnú analýzu. To nám následne pomôže nastaviť presný ročný finančný plán s vhodne nastavenými marketingovými cieľmi a udržateľným rizikom.

Klienti očakávajú, že tento zisk im dodajú odborníci s preukázateľne lepšími výsledkami, ako by dosiahli sami, bez ich pomoci. Klienti k nám prichádzajú často práve kvôli tomu, že predošlé spolupráce s marketingovými manažérmi, alebo agentúrami nedosiahli požadované výsledky. Kľúčom úspešnej spolupráce je teda správne nastavenie pomerov nákladov voči obratu. Ak je správna časť marže investovaná do marketingu, vaša firma dokáže rásť a napredovať.

Základom dôvery je vždy komunikácia

Najväčšou prioritou pre nás je komunikácia postavená na dôvere a dodržaní vopred dohodnutých cieľov (KPI). Preto je potrebné s klientom efektívne komunikovať už od začiatku. Klientov aktívne informujeme o každom dôležitom kroku, hlavne čo sa deje práve teraz a čo sa bude diať ďalej. Aktívne komunikujú najmä naši špecialisti a accounti. Dôležitá časť práce pozostáva z vysvetľovania toho, čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme tak, aby sme dodali stanovené KPI. S biznis partnerom zdieľame v reálnom čase výsledky a aktuálny finančný stav projektu.

Čo je výnimočné na konzultantoch v ui42 digital?

My neriešime len marketing. Riešime biznis ako taký, vrátane financií a celého procesu e-shopu. Nemôžeme vykonať dobrú prácu, ak klienti nemajú jasné finančné zázemie, resp. nepoznajú svoju finančnú situáciu. Bežne sa stretávame s tým, že nemajú dobre nastavený cash flow, nespočítali si personálne a fixné náklady alebo pôžičky. To si v podnikaní skrátka nemôže dovoliť klient, ani my.

Jednoduchý príklad z minulosti: klient nám zadal cieľ 15 % PNO (podiel nákladov na obrate). Lenže nevedel, že má väčšie náklady ako maržu. Darmo sme mali vopred stanovené 15 % PNO, keď na tom celý čas prerábal. Komunikáciou sme zistili, že je niekde problém, preto sme nasadili finančnú analýzu. Zistili sme, že nedostatky boli v nezapočítaných položkách do nákladov.

Pomohli sme mu teda so správnym nastavením financií, čo sa následne odzrkadlilo na zisku. V rámci kampaní sa snažíme dosiahnuť zvyšovanie obratu. Ešte lepšie je, keď kampane cielime na dosiahnutie väčšej marže.

Náš exportný tím vás dostane do sveta

Od konkurencie sme odlišní vďaka vlastnému exportnému tímu, s ktorým pomáhame eshopom expandovať do zahraničia. Máme vlastný medzinárodný tím ľudí, ktorí vytvárajú pre klientov kampane nielen v rámci Európskej Únie, ale globálne.

Členovia nášho tímu sú domáci hovoriaci z daných trhov a zároveň sú to marketingoví špecialisti v jednom. Keďže títo ľudia poznajú špecifiká vlastných trhov, kde tvoria kampane, vedia jednotlivé kampane lepšie a najmä efektívnejšie manažovať, pripraviť a lokalizovať. Klienti sa preto nemusia obávať, že kampane sú zle preložené, nepochopené cieľovou skupinou, alebo s gramatickými chybami. Tiež vieme presne, ktoré veci sú dôležité pre daný trh, ako napr. preprava, platby a podobne.

exportny tim digital

Automatizáciou sme efektívnejší

Naša ďalšia konkurenčná výhoda je automatizácia procesov pri vytváraní kampaní. Rutinne, opakujúce sa úlohy a úpravy, ktoré by bežne zabrali desiatky minút alebo hodín, vieme efektívne zautomatizovať. Získaný čas tak lepšie využijeme pri dohľade nad efektivitou kampaní a ďalšom rozvoji biznisu klienta. Dobrý príklad pre automatizáciu sme spísali v prípadovej štúdii pre spoločnosť Topánkovo.

case study topankovo

Ceny zodpovedajú výsledkom. Doslova

Naše služby fungujú zvyčajne na províznej spolupráci. Sme platení od výšky obratu a dosiahnutých cieľov. To je naša motivácia. Spolupráca obsahuje riziko aj pre nás, môžeme na nej prerobiť. Preto keď sa darí našim klientom, darí sa aj nám a rastieme spoločne.

Výsledky prinášajú nových klientov. Ktokoľvek, kto sa pohybuje v podnikaní vie, že dobré referencie pracujú za vás. Pomáhajú nám taktiež aj prípadové štúdie, ktoré hovoria sami za seba. Uvedomujeme si super výsledky, ktoré dosahujeme priebežne, avšak až po vytvorení prípadovej štúdie si uvedomujeme, čo sme dosiahli spoločne s klientom. Budeme to preto robiť tak aj naďalej.

Začnime teda so spoluprácou

Ako sme napísali v predchádzajúcom odseku – my nie sme agentúra. Sme biznis partner. S nami sa nebudete baviť iba o marketingu, ale o celkovom biznise. Máme za sebou roky skúseností, počas ktorých sme spolupracovali so stovkami klientov a riešili tisícky výziev. Spoluzodpovedáme za výsledky

Na začiatku sa snažíme pochopiť biznis partnera, jeho fungovanie, prípadne dolaďujeme procesy, pretože úspech závisí od oboch strán. Keď sme si istí, že spolupráca skutočne funguje, nastavujeme vyšší level spolupráce formou províznej odmeny. Tá zabezpečí, že sme správne namotivovaní dodať sľúbené výsledky.

Spolupracujte s tými najlepšími. Spojte sa priamo s Vladimírom a dohodnite si konzultáciu vášho projektu.

Spoznajte garantov dohľadu nad e-shopom:

Vladimir Nociar_Vladimír Nociar ako e-commerce stratég s jeho proaktívnym prístupom a motiváciou rastu klienta pomáha rozvíjať veľké e-shop projekty. Aktuálne projekty, ktoré zastrešuje, dosahujú mesačný obrat viac ako 3/4 milióna €. Zároveň ako biznis development strategist / ui42 digital riadi tím accountov, nastavuje stratégie pre rozvoj e-shopov od biznis finančného riadenia e-shopu, cez procesy, až po marketingovú stratégiu. Týmto prístupom maximalizuje zisk, rozvoj a úspech klienta. Vladimír stavia na svojich bohatých skúsenostiach s rozbehnutím a prevádzkovaním vlastného e-commerce projektu, vďaka čomu vie klientom poradiť vylepšenia, ktoré prinesú ich e-shopom profitabilitu a rast.

Ján Aštary: Strávil mnoho rokov vo veľkých firmách, kde sa nadchol pre klientsku analytiku, optimalizáciu procesov, inovácie či digitalizáciu. Viedol úspešné CRM a sales support tímy a riadil viaceré veľké inovačné a technologické projekty. Vyznačuje sa praktickým prístupom k riešeniu problému a pre klientov navrhuje rýchle, efektívne a pragmatické riešenia založené na dátach. Dnes pomáha slovenským firmám efektívne riadiť ich procesy a financie tak, aby nestrácali čas zbytočnosťami, ale poznali a riešili to najdôležitejšie – svojich zákazníkov.

 

Máte projekt, ktorý by ste radi s nami odkonzultovali?

SPOJTE SA S NAMI KVÔLI KONZULTÁCII

 

Ďakujeme našej Digital marketing redakcii, vďaka ktorej mohol vzniknúť tento článok

Námet: Petra Dudášová
Napísal: Vladimír Nociar
Redaktor: Dárius Polák, Petra Dudášová
Spätná väzba: Petra Dudášová, Ján Aštary
Publikoval: Petra Dudášová

Podobné blogy