Info

  • Začiatok spolupráce September 2018
  • Segment Fitness
  • Služby Google ads
  • Špecialisti na projekte 2

Internetový obchod FITshop je slovenský predajca fitness zariadení, športtesterov, športovej výbavy a výživy. Na trhu pôsobí už 13 rokov a odvtedy sa mu podarilo upevniť svoju pozíciu na trhu ako odborníka vo svojom segmente.

Pre klienta zastrešujeme správu Google Ads kampaní od septembra 2018. Odvtedy sa nám podarilo skrotiť ich nákladovosť, ktorá sa nezvýšila ani počas korona krízy. Naopak, podiel nákladov na obratoch sme nielen udržali, ale znížili aj pri niekoľko násobnom zvýšení medzimesačných obratov. Viac sa dozviete v našej case study.

Východzia situácia 

Na začiatku spolupráce bolo naším cieľom dostať sa pod určitú mieru nákladovosti Google Ads kampaní. Postupnými krokmi pomocou interného know-how sme našli rovnováhu v kampaniach a tento cieľ sme splnili. Veľká výzva prišla začiatkom korona krízy, keď sme museli veľmi pružne reagovať na zmeny v sortimente a takisto aj klient musel zabrať na poli dodávateľsko-odberateľských vzťahov keďže v jeho segmente sa tovar míňal rýchlosťou svetla. 

Google Smart Shopping

Aby sme boli schopní túto situáciu zvládnuť museli sme mať Google Ads kampane pripravené na 100%. Občas nie je potrebné vymýšľať zložitý systém štrukturalizácie kampaní a stačí mať dokonale vyladené nastavenia a tiež povinné a voliteľné atribúty v Shopping kampaniach.*

Často sa potýkame s nedokonalými feedmi alebo chýbajúcimi povinnými atribútmi v nich. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme tieto nedostatky odstraňovať použitím pravidiel a regulárnych výrazov či už priamo v Merchant Center alebo použitím nástroja Mergado. 

Tieto zmeny viedli k zníženiu počtu zamietnutých produktov na 1%, čo tvorí 25 produktov. Celkovo sme použili viac ako 50 pravidiel, ktoré pomohli Smart Shopping kampani dosiahnuť najlepšie možné výsledky použitím Target ROAS stratégie.

Shoppingovú kampaň dopĺňame kampaňmi vo vyhľadávacej sieti, ktoré síce od minulého roka strácajú svoje dominantné postavenie, ale pri správne zvolenom rozpočte a bidovacej stratégii dokážu priniesť želané výsledky.

Napriek tomu, že Smart Shopping kampaň zastrešuje aj dynamický remarketing sme sa rozhodli, že ponecháme zapnutú aj samostatnú display kampaň na dynamický remarketing, aby sme mali viac kontroly nad tým, koho v obsahovej sieti remarketujeme.

Investície na základe dodávateľskej skladovosti

Portfólio sa menilo dynamicky, takže sme reklamy upravovali na základe aktuálnej skladovosti a rovnako sme pristúpili aj k bidovacím stratégiám. Skladovosť sme ustriehli už na dodávateľskej úrovni, takže sme vedeli, do ktorých reklám zainvestovať, a ktoré naopak vôbec nepúšťať. 

To viedlo k rekordným obratom e-shopu niekoľko mesiacov po sebe (viď graf 1). Na rozdiel od niekoľkých obdobných e-shopov sme si udržali aj dobré meno, nakoľko sa darilo objednaný tovar aj dodať.

Graf 1: na tomto grafe vidíte medziročné porovnanie období od 1.2. do 31.7., čiže porovnanie rovnakej sezóny bez a počas korony:

Graf 2: na nasledujúcom grafe môžete vidieť porovnanie období pred koronou (vianočná sezóna) a počas korony:

V tomto porovnaní období sme zaznamenali nárast obratu o 339% a nárast kreditu o 329%. Kreditovú efektivitu sme tým pádom zlepšili o 2%.

Veľmi nápomocné v danom období bol fakt, že sme s klientom mali veľmi dobrý a otvorený vzťah a tým pádom bolo jednoduchšie ozrejmovať veci ako vyššie náklady na kredit, s ktorými nepočítal. Tiež sme intenzívne museli komunikovať ohľadom skladovosti, aby sa nám nestalo, že “pálime” kredit na produkty, ktoré e-shop nedokáže zákazníkovi dodať včas.

Výsledky:

Od 02/2020 do 07/2020 sme dosiahli viac ako 300 percentné medzimesačné nárasty v obratoch pri udržaní a zlepšení celkového PNO (podielu nákladov na obratoch).

Kto zastrešoval projekt FITshop?

Miroslav Šajban – PPC Špecialista a Team leaderPodieľa sa na kariérnom raste kolegov a má na starosti aj niekoľko projektov, na ktorých pôsobí ako Project a Account manager. Miroslava na práci najviac baví dynamika práce, rozmanitosť úloh a projektov ako aj sledovanie vývoja firmy. Vrámci Digitalu sa Miro aj s tímom snaží klientov edukovať a spoločne určovať cesty, akými sa vydať. Projekty: Reebelo, Inlea, Autoobchod, TheRake, FITshop.

*Zaujíma vás podobná tematika? Máme pre vás tip na zaujímavé čítanie:

Chceli by ste s nami odkonzultovať váš projekt?

Spojte sa s nami, radi vám pomôžeme 

Ukážte nám váš projekt a pobavme sa o potenciáli jeho rastu. Poradíme vám, v ktorej oblasti online marketingu by váš e-shop mohol zaznamenať výrazný rast na obrate, alebo pokles na nákladovosti.