Tudunk segíteni?

Beszéljünk arról, hogyan segíthetünk Önnek a határokon túli növekedésben.

  Haydnova 20/B
  811 02 Bratislava

  Trolleybus: 203, 207

  Számlázási adatok

  ui42 digital s.r.o. (ltd.)

  Cím:
  ID:
  VAT #:
  TIN:
  Bank:
  Számla #:
  IBAN:
  SWIFT:

  Úprkova 14, 811 04 Bratislava
  47801379
  SK2024119416
  2024119416
  Slovenská sporiteľňa, a. s.
  5058040235/0900
  SK18 0900 0000 0050 5804 0235
  GIBASKBX