Vladimír je unikátnou kombináciu e-commerce stratéga a zároveň personálneho trénera. Jeho prioritou je rast klienta. Naviac, proaktívny prístup a motivácia rastu klienta mu pomáha rozvíjať veľké e-shop projekty. Aktuálne projekty, ktoré zastrešuje, dosahujú mesačný obrat viac ako 3/4 milióna . Vladimír totiž verí, že iba rastom klienta môže rásť aj ui42 digital. 

Senior personal Coach & Mentor / ui42 digital 

 • zaručuje zamestnaneckú stabilitu
 • koordinuje vzdelávanie špecialistov, manažérov
 • mentoruje kolegov pre dosahovanie efektívnejšej práce a ešte lepších výsledkov klientskych projektov
 • ako profesionálny coach využíva svoje zručnosti i v poskytovaní služby Magic Hiring. Služba je žiadaná klientmi, ktorí hľadajú vysoko špecializovaného online marketing odborníka pre svoju spoločnosť
 • Magic hiring zahrňuje identifikovanie psychologicko-osobnostných kvalít kandidátov uchádzajúcich sa o špecializované pozície v online marketingu
 • v kombinácii s expertnou analýzou kolegov špecialistov z online prostredia, vyhodnocuje odborno-osobnostný screening kandidátov, výsledkom čoho je kritický, ale veľmi relevantný profil kandidáta pre špecializovanú online marketingovú pozíciu 

Deputy CEO / ui42 digital Vladimír zodpovedá za:

 • hospodársky rast, hospodárenie ui42 digital
 • ziskovosť ui42 digital,
 • validáciu merateľných ukazovateľov a efektivity firmy cez profitabilitu projektov a potenciálneho rastu
 • koordínáciu tímlídrov, tímov a manažérov
 • exekutívne rozhodnutia
 • nastavuje firemné procesy rýchlo rastúcej značky na trhu – ui42 digital  

Biznis development strategist / ui42 digital riadi tím accountov, nastavuje stratégie pre rozvoj e-shopov od biznis finančného riadenia e-shopu, cez procesy až po marketingovú stratégiu. Týmto prístupom maximalizuje zisk, rozvoj a úspech klienta.

E-commerce consultant / ui42 digital Vladimír stavia na svojich bohatých skúsenostiach s rozbehnutím a prevádzkovaním vlastného e-commerce projektu, vďaka tomu vie klientom poradiť vylepšenia, ktoré prinesú ich e-shopom profitabilitu a rast.