Výber a analýza produktov

 • Analýza parametrov produktu, konkurencie a trhu
 • Priemerný počet objednávok na Amazone pre dané produkty
 • Očakávaný obrat, keď sa produkt dostane na 1. stranu
 • Počet recenzií
 • Rating produktu
 • Priemerná cena produktu

SWOT analýza

 • Identifikujeme silné a slabé stránky produktu
 • Interné faktory
 • Externé faktory

Účet na Amazone (s EAN)

 • Registrácia na Amazone
 • Verifikácia účtu
 • Úvodné napárovanie produktov
 • Aktualizácia skladu a cenotvorba cez feed
 • Nastavenie logistiky v Amazon účte
 • Nastavenie zákazníckej podpory
 • Nastavenie vratkových adries

Účet na Amazone (bez EAN)

 • Registrácia
 • Verifikácia účtu
 • Úvodné párovanie produktov cez feed
 • Aktualizácia skladu v
 • Amazon účte
 • Nastavenie zákazníckej podpory
 • Nastavenie vratkových adries
 • Brand registry
 • Listovanie prvých produktov
 • Spustenie prvých produktových reklám

Mesačná správa

 • Pridávanie produktov na amazon
 • Optimalizácia zalistovaných produktov a ich výkonu
 • Monitoring produktov a konkurencie
 • Návrhy na zlepšenie, konzulácie
 • Správa účtu a komunikácia s Amazonom
 • Listovanie nových produktov
 • PPC reklama na produkty
 • Reporting

Extra služby

 • Naceňováné individuálne
 • Napojenie objednávok z AMZ do interného systému klienta
 • Optimalizácia cien poslaných do AMZ s cieľom vyššieho zisku
1. Prvotná analýza

Cieľ : Zistiť potenciál produktového portfólia na Amazone. Definovať vhodnosť vstupu na Amazon trh

Výstupom je Názor Leadera

Zúčastnené osoby: Leader, Account, (Klient)

Spôsob komunikácie – vyplnenie predpripraveného formulára a následné vyjadrenie Leadera

2. Podrobná analýza

Cieľ : Pozitívne zistenia z prvotnej analýzy potvrdiť, spracovať na vyššiu granularitu, s konkrétnymi dátami z Amazonu vs. dáta klienta

Výstupom je Názor Leadera + Dokument

Zúčastnené osoby: Leader, Account, Klient

Spôsob komunikácie – úvodné stretnutie/call, emailová komunikácia, prezentačné stretnutie/call

3. Amazon Setup (s EAN)

Cieľ: pokryť tieto činnosti:

 • Registrácia klienta na Amazone
 • Verifikácia účtu
 • Úvodné napárovanie produktov do Amazonu pomocou feedu
 • Aktualizácia skladu a cenotvorba cez feed
 • Nastavenie logistiky v Amazon účte
 • Nastavenie zákazníckej podpory
 • Nastavenie vratkových adries

Výstupom sú Produkty zobrazené na Amazone

Zúčastnené osoby: Project Manager, Account, Klient, (Leader)

Spôsob komunikácie – stretnutie/call, emailová komunikácia

4. Amazon Setup ( EAN a bez EAN)

Cieľ: pokryť tieto činnosti:

 • Registrácia klienta na Amazone
 • Verifikácia účtu
 • Úvodné párovanie produktov do AMZ cez feed
 • Aktualizácia skladu a cenotvorba cez feed
 • Nastavenie logistiky v Amazon účte
 • Nastavenie zákazníckej podpory
 • Nastavenie vratkových adries
 • Brand registry
 • Listovanie prvých produktov (podklady od klienta, jednotky až desiatky produktov)
 • Spustenie prvých produktových reklám

Výstupom sú Produkty zobrazené na Amazone

Zúčastnené osoby: Project Manager, Account, Klient, (Leader)

Spôsob komunikácie –  stretnutie/call, emailová komunikácia

5. Amazon Mesačná správa ( s EAN)

Cieľ: pokryť tieto činnosti:

 • Pridanie nových produktov na Amazon
 • Optimalizácia už pridaných produktov
 • Monitoring produktov i konkurencie
 • Návrhy zlepšení, know how senior konzultantov
 • Manažment účtu, komunikácia s Amazon supportom
 • Reporting

Výstupom je Report

Zúčastnené osoby: Project Manager, Account, Klient, (Leader)

V cene sú náklady na optimalizačné nástroje 

Spôsob komunikácie –  stretnutie/call, emailová komunikácia, prezentácia reportu

6. Amazon Mesačná správa ( s EAN a bez EAN)

Cieľ: pokryť tieto činnosti:

 • Pridanie nových produktov na Amazon
 • Optimalizácia už pridaných produktov
 • Monitoring produktov i konkurencie
 • Návrhy zlepšení, know how senior konzultantov
 • Manažment účtu, komunikácia s AMZ
 • Listovanie nových produktov (jednotky až desiatky)
 • PPC reklama na produkty
 • Reporting

Výstupom je Report

Zúčastnené osoby: Project Manager, Account, Klient, (Leader)

V cene sú náklady na optimalizačné nástroje 

Spôsob komunikácie –  stretnutie/call, emailová komunikácia, prezentácia reportu

EXTRA SLUŽBY – naceňované individuálne
 • Napojenie objednávok z AMZ do interného systému klienta
 • Optimalizácia cien poslaných do AMZ s cieľom vyššieho zisku

Investícia do služby:

 • Stanovíme individuálne 

Váš e-commerce špecialista pre túto službu: Mário Ráth