S čím vám pomôžeme

  • Nastavíme systém na rozosielku emailov a segmentáciu vašej databázy
  • Na základe pravidelnej analýzy dát vytvoríme scenáre pre jednotlivé kampane a automatizáciu komunikácie
  • Preberieme tvorbu a rozosielku newsletterov

ROI email kampaní je všeobecne vysoká, keďže sa v modeli STDC nachádza vo fáze DO a CARE, zároveň nevyžaduje kreditové investície tretej strane. V portfóliu potenciálnych klientov často vidíme tento kanál zanedbaný, preto ponúkame out-source email aktivít našim špecialistom.