S čím vám pomôžeme

ROI email kampaní je všeobecne vysoká, keďže sa v modeli STDC nachádza vo fáze DO a CARE, zároveň nevyžaduje kreditové investície tretej strane. V portfóliu potenciálnych klientov často vidíme tento kanál zanedbaný, preto ponúkame out-source email aktivít našim špecialistom.