S čím vám pomôžeme

Kampane v obsahovej sieti Google považujeme za súčasť mixu kanálov dobre fungujúceho e-shopu, alebo inej firmy. Ich využitie vždy prispôsobujeme aktuálnej situácii a cieľom vášho biznisu. Vieme vám pomôcť so správnym zacielením existujúcich zákazníkov prostredníctvom remarketingu. Máme dlhoročné skúsenosti v správnom nastavení dynamického remarketingu. Zároveň vám vieme vytvoriť aj display stratégiu na efektívne získanie nových potenciálnych zákazníkov. Kampane budeme riešiť vždy tak, aby vám aktivity zapadali do vašich firemných cieľov.

Obsahovú sieť Google vieme efektívne použiť na nájdenie nových klientov e-shopu (používateľov). Zo života online marketingu vieme, že ak dostatočne vyladíme Google search, shopping a dynamický remarketing, takýmto spôsobom zachytíme všetkých používateľov, ktorí majú záujem o daný produkt a priamo ho vyhľadávajú. Čo však s takými používateľmi, ktorí chcú kúpiť, ale daný produkt (ešte) nehľadajú? Práve obsahová sieť v takom prípade môže slúžiť ako stratégia získavania nových zákazníkov.

Naše skúsenosti ocenili celosvetoví klienti ako TheRake či Revolution.watch.