S čím vám pomôžeme

Akvizíciu backlinkov robíme na základe dát pravidelne a systematicky pre čo najväčší efekt. Pri pravidelnom reportingu s vami prejdeme všetky získané odkazy, vysvetlíme vám, prečo sme takto postupovali a aké sú plány na ďalšie obdobie. 

Ako jednu z našich success stories si môžete prečítať napríklad case study o novynabytok.sk, kde sme po dlhotrvajúcej stagnácii dosiahli konštantný rast organiky až o 40% medziročne práve vďaka správne zvolenej linkbuildingovej stratégii.