S čím vám pomôžeme

  • Identifikujeme všetky problémy s e-shopom a spracujeme zadanie pre programátorov. Zameriavame sa na správnu indexáciu webu, efektívnu alokáciu crawl budgetu a rýchlosť indexácie nového contentu.
  • Spolupodieľame sa na technických špecifikáciách, návrhoch nových toolov a zložitejších úpravách webových stránok
  • Po implementácii našich návrhov vývojármi vyhodnotíme ich správnosť zapracovania

Dôležitou súčasťou SEO je technické zázemie SEO špecialistov. Naši odborníci na technické SEO majú za sebou skúsenosti priamo s vývojom webov. Z pohľadu vyhľadávačov a ich crawlerov je podstatné správne obmedziť, resp. povoliť indexáciu webu. Chyby v tomto procese sú neprípustné, pretože majú priamy a silný dopad na organickú návštevnosť a tým na obrat. Preto klientom navrhujeme konkrétne zadania pre úpravu robots.txt, úprav meta robots a úprav sitemapy. Dôležitou súčasťou technického SEO je rýchlosť webu, mobile usability, nastavenie automatov na title, meta description, H1, vyladenie filtrácie, vyhľadávania a radenia produktov, čo taktiež riešime v rámci tejto služby.