Najčastejšie chyby pri písaní blogov 2. časť

V prvej časti článku som sa zaoberala prevažne spôsobom písania. V tejto časti sa zameriavam na písanie viac z pohľadu kľúčových slov a interného prelinkovania. Na každú chybu som sa snažila nájsť dobrý a zlý príklad z praxe, aby som

Najčastejšie chyby pri písaní blogov 1. časť

Počas content analýz sa stretávam s rôznymi chybami, ktorých sa z času na čas každý copywriter dopustí. Pre lepšiu uchopiteľnosť som ku každej chybe hľadala dobrý a zlý príklad z praxe. V druhej časti článku nájdete ďalšie chyby, tentokrát viac

4 top tipy pre content marketing priamo z dielne LinkedIn

Tento článok je inšpirovaný webinárom priamo z dielne LinkedIn. Zdroj: Chris Giliand (Account Director LinkedIn) a Rory Donnelly (Client Solutions Manager LinkedIn). „If content is King, and Distribution is Queen, then context is the kingdom.“ Webinár bol venovaný content marketingu sociálnej siete Linkedin. Podľa