6 prekazok exportu
Šesť prekážok k exportu. Exportné príležitosti #2

Zeshopujte sa, inak príde tsunami Minule sme mali s našimi kamarátmi z Google strategickú debatu o tom, ako vidia návrat do normálu. “Zasmiali” sme sa a skonštatovali, že návrat do “pred COVID19” normálu nikto z nás nečaká. Spôsob, akým pracujeme,

Exportujte predvídateľne s unikátnym nástrojom Google Market Explorer

Všetci vieme, že pandémia COVID-19 spôsobuje narušenie svetového obchodu ekonomík. Presadzovanie sociálneho odlúčenia, obmedzení pohybu a všetky ďalšie opatrenia tiež viedli k neočakávanému nárastu využívania internetu a signifikantným zmenám v e-commerce. Táto nová situácia prinútila maloobchodníkov zatlačiť na transformáciu do